วิธีเล่น slot ให้ได้เงิน_แจกเครดิตทดลองเล่นฟรี ไม่ต้องฝาก_เกมที่เล่นแล้วได้เงินจริง https://www.google.com//6ec/taxonomy/term/101/all en Capstone https://www.google.com//6ec/capstone <p><strong>[TLI-402] Living Institute Capstone Project</strong></p><p><strong>This is a multifaceted project that does not result in a single product but, rather, in several products which, taken together, constitute a capstone project. This is a 360? portfolio based on a variety of learning experiences and outcome assessments that demonstrates the summative accomplishment of integrative professional competency development in the program.</strong></p><p><a href="/6ec/capstone" target="_blank">read more</a></p> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Thu, 10 Mar 2016 21:07:37 +0000 Richelle Robinson 1181 at/6ec Clinical Training https://www.google.com//6ec/clinical-training <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-400%20-%20Supervised%20Clinical%20Internship.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=45791" title="TLI-400 - Supervised Clinical Internship.docx">[TLI-400] Supervised Clinical Internship</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-401%20-%20Clinical%20Practice.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=49591" title="TLI-401 - Clinical Practice.docx">[TLI-401] Clinical Practice</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Thu, 10 Mar 2016 21:00:46 +0000 Richelle Robinson 1180 at/6ec Year 3 2017-2018 https://www.google.com//6ec/year-3-2017-2018 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-300%20-%20Transpersonal%20Clinical%20Skill%20Methods.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=68400" title="TLI-300 - Transpersonal Clinical Skill Methods.docx">[TLI-300] Transpersonal Clinical Skill Methods</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-301%20-%20Psychodynamic%20Clinical%20Methods.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=64401" title="TLI-301 - Psychodynamic Clinical Methods.docx">[TLI-301] Psychodynamic Clinical Methods</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-302%20Cognitive%20Behavioural%20Therapy.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=51443" title="TLI-302 Cognitive Behavioural Therapy.docx">[TLI-302] Cognitive Behavioural Therapy</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-303%20-%20Naturopathy%20and%20psychotherapy.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=50850" title="TLI-303 - Naturopathy and psychotherapy.docx">[TLI-303] Naturopathy and Psychotherapy</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-304%20-%20The%20Business%20of%20Psychotherapy.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=50227" title="TLI-304 - The Business of Psychotherapy.docx">[TLI-304] The Business of Psychotherapy</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-305%20-%20Quantitative%20and%20Qualitative%20Research.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=54092" title="TLI-305 - Quantitative and Qualitative Research.docx">[TLI-305] Quantitative and Qualitative Research</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-306%20-%20Trauma%20methods%201%20and%202.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=50358" title="TLI-306 - Trauma methods 1 and 2.docx">[TLI-306] Trauma Methods 1 &amp; 2</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-307%20-%20Clinical%20Case%20Discussions.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=49856" title="TLI-307 - Clinical Case Discussions.docx">[TLI-307] Clinical Case Discussions</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-308%20-%20Issues%20%20Trends%20in%20Professional%20Practice.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=69076" title="TLI-308 - Issues Trends in Professional Practice.docx">[TLI-308] Issues and Trends in Professional Practice</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-309%20-%20Issues%20%20Trends%20in%20Psychotherapy.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=80300" title="TLI-309 - Issues Trends in Psychotherapy.docx">[TLI-309] Issues and Trends in Psychotherapy</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-310-SD%20Developing%20Self%20Through%20Personal%20Therapy.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43314" title="TLI-310-SD Developing Self Through Personal Therapy.docx">[TLI-310-SD] Developing Self Through Personal Therapy</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Thu, 10 Mar 2016 20:35:57 +0000 Richelle Robinson 1179 at/6ec Year 2 2017-2018 https://www.google.com//6ec/year-2-2017-2018 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-200%20-%20Transpersonal%20Clinical%20Traditions.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=60443" title="TLI-200 - Transpersonal Clinical Traditions.docx">[TLI-200] Transpersonal Clinical Traditions</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-201%20-%20Psychodynamic%20Clinical%20Traditions.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=63283" title="TLI-201 - Psychodynamic Clinical Traditions.docx">[TLI-201] Psychodynamic Clinical Traditions</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-202%20-%20Somatic%20Clinical%20Traditions.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=59403" title="TLI-202 - Somatic Clinical Traditions.docx">[TLI-202] Somatic Clinical Traditions</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-203-S%20-%20Clinical%20Skills%20Integration%20Seminar.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=50301" title="TLI-203-S - Clinical Skills Integration Seminar.docx">[TLI-203-S] Clinical Skills Integration Seminar</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-204%20-%20Assessment%20Typology.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=63220" title="TLI-204 - Assessment Typology.docx">[TLI-204] Assessment &amp; Typology</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-205-%20Ethics%20%20Jurisprudence.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=49459" title="TLI-205- Ethics Jurisprudence.docx">[TLI-205] Ethics &amp; Jurisprudence</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-206-S%20-%20Basic%20Therapy%20Skills.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=51145" title="TLI-206-S - Basic Therapy Skills.docx">[TLI-206-S] Basic Therapy Skills</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-207-O%20-%20Clinical%20Psychopharmacology.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=49394" title="TLI-207-O - Clinical Psychopharmacology.docx">[TLI-207-O] Clinical Pharmacology</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-208-S%20-%20SEUS%20Seminar.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=49949" title="TLI-208-S - SEUS Seminar.docx">[TLI-208-S] Safe &amp; Effective Use of Self Seminar</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-209%20-%20Clinical%20Skills%20Integration.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43779" title="TLI-209 - Clinical Skills Integration.docx">[TLI-209] Clinical Skills Integration</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-210%20-%20Boundaries.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43954" title="TLI-210 - Boundaries.docx">[TLI-210] Boundaries</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-211%20-%20CRPO%20Competencies.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43239" title="TLI-211 - CRPO Competencies.docx">[TLI-211] CRPO Competencies</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-212%20-%20Closure%20Class.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=41542" title="TLI-212 - Closure Class.docx">[TLI-212] Closure Class</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-213-S%20-%20Group%20Observation%20Seminar.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43861" title="TLI-213-S - Group Observation Seminar.docx">[TLI-213] Group Observation Seminar</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-214-SD%20-%20Developing%20Self%20Through%20Personal%20Therapy%20-%20Self-Development.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=42453" title="TLI-214-SD - Developing Self Through Personal Therapy - Self-Development.docx">[TLI-214-SD] Developing Self Through Personal Therapy</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Thu, 10 Mar 2016 20:25:48 +0000 Richelle Robinson 1178 at/6ec Year 1 2017-2018 https://www.google.com//6ec/year-1-2017-2018 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI%20-%20100%20Psychological%20Theory%20Apr%2020_1.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=88036" title="TLI - 100 Psychological Theory Apr 20.docx">[TLI-100] Psychological Theory </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-101%20-%20Spiritual%20Theory%20April%2021_1.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=85396" title="TLI-101 - Spiritual Theory April 21.docx">[TLI-101] Spiritual Theory </a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-102-S%20Conceptual%20Integrated%20Seminar_1.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=43350" title="TLI-102-S Conceptual Integrated Seminar.docx">[TLI-102-S] Conceptual Integrated Seminar </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-103-O%20Spiritual%20Competency_3.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=45289" title="TLI-103-O Spiritual Competency.docx">[TLI-103-O] Spiritual Competency </a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-104%20The%20Evolution%20in%20Western%20Cosmology_1.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=63645" title="TLI-104 The Evolution in Western Cosmology.docx">[TLI-104] The Evolution in Western Cosmology </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-105%20Romantic%20Irony%20%2526%20the%20Circuitous%20Return_1.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=53552" title="TLI-105 Romantic Irony &amp; the Circuitous Return.docx">[TLI-105] Romantic Irony &amp; the Circuitous Return</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-106%20Archetypal%20Consciousness_0.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=54720" title="TLI-106 Archetypal Consciousness.docx">[TLI-106 ] Archetypal Consciousness </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-107%20Imaginal%20Reality_0.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=58215" title="TLI-107 Imaginal Reality.docx">[TLI-107] Imaginal Reality</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-108%20Holistic%20Evolutionary%20Paradigm_0.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=61440" title="TLI-108 Holistic Evolutionary Paradigm.docx">[TLI-108] Holistic Evolutionary Paradigm</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/TLI-109-SD%20Self%20Development.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=42665" title="TLI-109-SD Self Development.docx">[TLI-109-SD] Self Development</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Thu, 10 Mar 2016 20:15:58 +0000 Richelle Robinson 1177 at/6ec Year 3 2014-2015 https://www.google.com//6ec/year-3-2014-2015 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/Y3.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=44526" title="Y3.docx">Year 3 2014-2015 Course Descriptions and Calendar</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Fri, 17 Dec 2010 20:36:17 +0000 admin 380 at/6ec Year 2 2014-2015 https://www.google.com//6ec/year-2-2014-2015 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/year-2-2014-2015.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=37072" title="year-2-2014-2015.docx">Year 2 2014-2015 Course Descriptions and Calendar</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Fri, 17 Dec 2010 20:30:44 +0000 admin 379 at/6ec Year 1 2014-2015 https://www.google.com//6ec/year-1-2014-2015 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document" alt="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/year-1-2014-2015.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=51684" title="year-1-2014-2015.docx">Year 1 2014-2015 Course Descriptions and Calendar</a></div> </div> </div> </div> Living Institute Existential-Integrative Psychotherapy Diploma Fri, 17 Dec 2010 20:08:22 +0000 admin 377 at/6ec