แจก ยูสเซอร์ พร้อม เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก_เว็บพนันบอลออนไลน์_สล็อตv https://www.google.com//6ec/taxonomy/term/2/all en International Transpersonal Conference https://www.google.com//6ec/international-transpersonal-conference <p><img src="/sites/livinginstitute.org/files/images/living_ITC_2017.png" alt="International Transpersonal Conference 2017" title="International Transpersonal Conference 2017 Banner" width="500" height="195" /></p><div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/invitation%20letter.pdf" type="application/pdf; length=913494" title="invitation letter.pdf">International Transpersonal Conference 2017 Invitation</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/Poster%20ITCPrague2017.pdf" type="application/pdf; length=1946105" title="Poster ITCPrague2017.pdf">International Transpersonal Conference 2017 Poster</a></div> </div> </div> </div> Events Mon, 08 May 2017 12:12:00 +0000 Jeremy 1186 at/6ec Many Hearts of Psychotherapy https://www.google.com//6ec/many-hearts-psychotherapy <p>Fri, April 21, 2017 (6:30-8:30):</p><p>Caroline Mardon, Clinical Director, Living Institute of Toronto presenting:</p><p><strong>INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY</strong></p><p>Please see the attached flyer and RSVP.</p><p>To register online: <a href="http://www.adler.ca/psychotherapy.jsp" title="http://www.adler.ca/psychotherapy.jsp">http://www.adler.ca/psychotherapy.jsp</a></p><div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/Many%20Hearts%20%20Feb%20March%202017.pdf" type="application/pdf; length=101378">Many Hearts Feb March 2017.pdf</a></div> </div> </div> </div> Events Tue, 31 Jan 2017 00:40:14 +0000 Jeremy 1184 at/6ec IIBA Conference 2017 https://www.google.com//6ec/iiba-conference-2017 <div class="field field-type-filefield field-field-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="/6ec/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/6ec/sites/livinginstitute.org/files/Flyer%20updated%20EN.pdf" type="application/pdf; length=151065">Flyer updated EN.pdf</a></div> </div> </div> </div> Events Tue, 31 Jan 2017 00:36:28 +0000 Jeremy 1183 at/6ec Prenatal and Perinatal Psychology and Health https://www.google.com//6ec/prenatal-and-perinatal-psychology-and-health <h2>Dr Thomas R. Verny, MD</h2><h3>Sunday, April 21, 2013</h3><p>This workshop will present current research and clinical material on Prenatal and Perinatal Psychology and Health.&nbsp; PPP, founded by <a href="/thomas-r-verny">Dr Thomas R. Verny</a>, has re-defined the nature of the human prenate as an aware, communicative, sensitive, and sensible being, re-set the starting time for parenthood from after birth to before conception, and revealed the hidden connections between the quality of conception, pregnancy and birth, and the quality of individual wellness, public health and a compassionate society. 'Womb ecology = world ecology' is a global theme identified by Dr. Verny.<br /><br /><b>Location:</b> Living Institute, 208 Carlton St, Toronto, M5A 2L1. <a href="/6ec">www.livinginstitute.org</a><br /><b>Date:</b> Sunday, April 21, 2013; 10 - 1, 2:30 ¨C 5:30<br /><b>Registration:</b> Jim McNamara, Programs Director. <a href="/contact">contact</a> | 416 515 0404<br /><b>Fee:</b> $150</p><p></p><p><a href="/6ec/prenatal-and-perinatal-psychology-and-health" target="_blank">read more</a></p> Events Thu, 28 Feb 2013 17:13:15 +0000 admin 1138 at/6ec Leadership and Cultural Change - The Work of Cultural Evolution https://www.google.com//6ec/leadership-and-cultural-change-work-cultural-evolution <div class="field field-type-emvideo field-field-emvideo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="emvideo emvideo-video emvideo-youtube"><div id="media-youtube-1" class="media-youtube"> <div id="media-youtube-default-external-1"> <object type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425" data="http://www.youtube.com/v/3RZxqNYS3jE&amp;amp;rel=0&amp;amp;enablejsapi=1&amp;amp;playerapiid=ytplayer&amp;amp;fs=1" id="media-youtube-default-external-object-1"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3RZxqNYS3jE&amp;amp;rel=0&amp;amp;enablejsapi=1&amp;amp;playerapiid=ytplayer&amp;amp;fs=1" /> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"/> <param name="quality" value="best"/> <param name="allowFullScreen" value="true"/> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"/> <param name="scale" value="noScale"/> <param name="salign" value="TL"/> <param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!-- Fallback content --> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3RZxqNYS3jE"><img src="http://img.youtube.com/vi/3RZxqNYS3jE/0.jpg" alt="See video" title="See video" width="425" height="350" /></a> </object> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <h3><img src="/sites/livinginstitute.org/files/0411ConferenceLogo-2.png" alt="Conference logo" title="Conference logo" width="400" height="196" /> <a href="http://theworkofculturalevolution.eventbrite.com/" title="Online Registration"><img src="/sites/livinginstitute.org/files/RegisterNow.jpeg" alt="Register online" title="Register online" width="200" height="172" /></a></h3><p>Friday, April 29 2011, 7:00pm ¨C 9:30pm &amp; Saturday, April 30 2011, 9:30am ¨C 6:30pm<br />Multi-Faith Centre, University of Toronto<br />Early Bird Fee $125 before April 1 2011</p><p><b>Registration:&nbsp;</b><a href="http://theworkofculturalevolution.eventbrite.com/" title="Register online">Register online HERE</a></p><p>Or contact Jim McNamara <a href="mailto:jim@livinginstitute.org">jim@livinginstitute.org</a>, 416 515 0404</p><p><b>Speakers:</b></p><p>Dr Dennis O'Hara, DC, ND, MDiv, PhD; Jim McNamara, ND; Caroline Mardon, BA;<br />Dr Paul Grof, MD, PhD, FRCP; Mary Pearson, CMC; Harvey Weisfeld; James Burn</p><p><a href="/6ec/leadership-and-cultural-change-work-cultural-evolution" target="_blank">read more</a></p> Events Tue, 22 Feb 2011 15:25:12 +0000 admin 390 at/6ec Living Institute Cultural Innovator Award 2010 https://www.google.com//6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2010 <h3>ALICE KLEIN, EDITOR/CEO NOW MAGAZINE,</h3><h3>DR DENNIS O'HARA, DIRECTOR ELLIOT ALLEN INSTITUTE</h3><h3>TO RECEIVE LlVING INSTITUTE CULTURAL INNOVATOR AWARD 2010</h3><p><br />Alice Klein, editor/CEO and co-founder/owner of NOW Magazine, and Dr Dennis O¡¯Hara, Director of the Elliot Allen Institute for Theology and Ecology, will be the 2010 co-recipient of the Living Institute Cultural Innovator Award. The award recognizes historic cultural contributions to the local and international community by distinguished innovators. <br /></p><p><a href="/6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2010" target="_blank">read more</a></p> Events Living Institute Cultural Innovator Award Fri, 17 Dec 2010 19:47:00 +0000 admin 376 at/6ec Living Institute Leadership Program Lecture and Award https://www.google.com//6ec/living-institute-leadership-program-lecture-and-award <p><strong>Date: </strong>Friday, June 4 2010<br /><strong>7:00 pm</strong>&nbsp;<em><a href="/node/213/#lecture">Creative Leadership for the 21st Century</a></em><br /><strong>9:00 pm</strong>&nbsp;<a href="/node/213/#award">Living Institute Cultural Innovator Award 2010</a><br /><strong>Location:</strong>&nbsp;<a href="http://maps.google.ca/maps?q=Hart+House+Circle,+University+of+Toronto&amp;ie=UTF8&amp;hl=en&amp;hq=&amp;hnear=Hart+House+Cir,+Toronto,+Toronto+Division,+Ontario&amp;ll=43.663727,-79.394433&amp;spn=0.001446,0.002411&amp;t=h&amp;z=19">Hart House Debates Room, University of Toronto</a><br /><strong>Cost:</strong>&nbsp;$25</p><p>This event will highlight the need for creative leadership in addressing the global ecological crisis and the evolutionary challenge this brings to Western culture in understanding who we are in an interdependent planetary ecosystem, recognize two leading figures in the field, Dr Dennis O'Hara and Alice Klein, with the Living Institute Cultural Innovator Award.</p><p><a href="/6ec/living-institute-leadership-program-lecture-and-award" target="_blank">read more</a></p> Events Fri, 30 Apr 2010 21:04:15 +0000 admin 213 at/6ec Spirituality in the Workplace - emerging trends https://www.google.com//6ec/spirituality-workplace-emerging-trends <p>Work is an important part of one¡¯s life purpose, yet so many people are working in organizations where they don¡¯t feel their efforts have any meaning. The many complex problems in our world today will require a greater level of consciousness on the part of businesses as well as individuals. For these reasons, it¡¯s important to start to look at work and the workplace in a different way.<br /> <br />This lecture will discuss the following:</p><div class="field field-type-nodereference field-field-related"> <div class="field-label">Related:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/mary-pearson">Mary Pearson</a> </div> </div> </div> <p><a href="/6ec/spirituality-workplace-emerging-trends" target="_blank">read more</a></p> Events Fri, 15 Jan 2010 16:05:19 +0000 admin 82 at/6ec Wild Craft Living Skills - mindfulness and attitude adjustments https://www.google.com//6ec/wild-craft-living-skills-mindfulness-and-attitude-adjustments <p>Mindfulness and attitude adjustments toward living in a state of nature is the focus of this introductory workshop for a course on wilderness living skills, including attitudes toward living in nature, materials and clothing, basic shelter building techniques, water acquisition, fire building, food acquisition, navigation and protocols if you are lost, and how not to freeze to death, find water and stay alive!</p><div class="field field-type-nodereference field-field-related"> <div class="field-label">Related:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/constantin-von-flotow">Constantin von Flotow</a> </div> </div> </div> <p><a href="/6ec/wild-craft-living-skills-mindfulness-and-attitude-adjustments" target="_blank">read more</a></p> Events Fri, 15 Jan 2010 15:55:16 +0000 admin 83 at/6ec Body-Soul Work - dreams, archetypes and body-soul connection https://www.google.com//6ec/body-soul-work-dreams-archetypes-and-body-soul-connection <p><strong>Evening</strong> - This evening's introduction into the origins of BodySoul Rhythms?, a quarter of a century after its inception, will provide participants with an opportunity to learn about and share the experience of ¡°subtle body¡± in their own life. What does the body as ¡°that portion of Soul discerned by the five senses¡± mean to you now, how does ¡°Body Awareness¡± appear in your dreams, and what are your preferred ways of nurturing and expressing your personal body-soul hunger? How do you encounter and befriend ¡°shadow¡± elements?</p><div class="field field-type-nodereference field-field-related"> <div class="field-label">Related:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/ursula-carsen-rp">Ursula Carsen, RP</a> </div> </div> </div> <p><a href="/6ec/body-soul-work-dreams-archetypes-and-body-soul-connection" target="_blank">read more</a></p> Events Fri, 15 Jan 2010 15:31:17 +0000 admin 79 at/6ec 20th Century Archetypes https://www.google.com//6ec/20th-century-archetypes <p><b>Sunday, Nov 22, 10am - 5:30pm</b></p> <p><a href="/6ec/20th-century-archetypes" target="_blank">read more</a></p> Events Fri, 06 Nov 2009 16:07:08 +0000 admin 77 at/6ec Panel Discussion: Humanistic Perspectives in the Regulation of Psychotherapy in Ontario https://www.google.com//6ec/panel-discussion-humanistic-perspectives-regulation-psychotherapy-ontario <p> <b>Saturday, August 8 2009<br /> 2:00 to 6:30 pm<br /> Westin Harbour Castle Hotel,Toronto </b> </p> <p> <i>Please <a href="/webfm_send/19">download the event flyer</a> or <a href="/node/71#attachments">read the papers</a> for more info.</i> </p><p><a href="/6ec/panel-discussion-humanistic-perspectives-regulation-psychotherapy-ontario" target="_blank">read more</a></p> Events Thu, 23 Jul 2009 13:49:27 +0000 admin 71 at/6ec Goddess Mythology and Women's Myths of Self Actualization https://www.google.com//6ec/goddess-mythology-and-womens-myths-self-actualization <p> Using the mythology of the Goddess from across the ages, Caroline Mardon will show how the re-emergence of the Goddess in the 20th century provides strong new models for women seeking to live a fully realized, authentic life. </p><p><a href="/6ec/goddess-mythology-and-womens-myths-self-actualization" target="_blank">read more</a></p> Events Living Institute Seminar Series Thu, 23 Jul 2009 13:33:26 +0000 admin 75 at/6ec Living Institute Cultural Innovator Award 2009 https://www.google.com//6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2009 <p>Dr Thomas R. Verny, psychiatrist and Dr Kirk Schneider, psychologist.</p><p></p><p><a href="/6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2009" target="_blank">read more</a></p> Events Living Institute Cultural Innovator Award Thu, 23 Jul 2009 13:19:03 +0000 admin 74 at/6ec The Living Institute Cultural Innovator Award 2008 https://www.google.com//6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2008 <p><strong>Date:</strong> Friday, July 18 7:00 ¨C 9:15pm<br /> <strong>Event: </strong>The Human Dimension of Psychotherapy Conference<br /> <strong>Location:</strong> Hart House Debate Room, University of Toronto<br /> <strong>Friday evening fee:</strong> $25</p><p><a href="/6ec/living-institute-cultural-innovator-award-2008" target="_blank">read more</a></p> Events Living Institute Cultural Innovator Award Mon, 16 Jun 2008 14:55:37 +0000 admin 42 at/6ec